Recenze: Seriál “Mesiáš” od Netflixu uvádí velmi dobrou fikci, která je zároveň nosičem pravdy.

Právě jsem dokoukal 1 sezónu desetidílné série Mesiáš od Netflixu. Líbila se mi!

Vám ale možná ne! [Nečekají vás velké spoilery].

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

… čekáte, že se děj týká Ježíše Nazaretského. Hlavní hrdina Al-Masih (arabsky Mesiáš) může, nebo nemusí stylizovat Ježíše. Může být Kristem navštěvujícím naši éru…nebo to naopak může být falešný Mesiáš, který se snaží oklamat. Líbilo se mi, jak scénář postavil jak seriálové postavy, tak diváky před klíčovou otázku, se kterou Ježíšovi učedníci v prvním století bojovali. Děj seriálu si nedává ambice tuto otázku vyřešit. Jde o to si klást otázky. A tak samozřejmě po premiéře povstali někteří křesťané a muslimové, kteří jsou sérií hluboce uraženi. Proč přesně? Protože špatně zobrazuje pravého Krista? Nebo pravdivě znázorňuje antikrista? Tito kritici trpí klasickým fundamentalistickým selháním představivosti a nechápou roli dobré fikce jako nosiče pravdy.

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

… potřebujete Al-Masiho, který dle Nicejského vyznání víry odráží správnou kristologii. Je otázka, zda seriál zobrazuje bohočlověka, sebezjevení druhé osoby Trojice? Docházeli k těmto závěrům i první křesťané, když Ježíš Nazaretský chodil po Galilei, Samaří a Judei? Ne, trvalo to přes 300 let spekulací, debat a rad, než jsme dospěli k definicím, na kterých se ne všichni věřící shodli. Líbilo se mi, jak tento seriál líčí ty, kteří se setkávají s Al-Masihem, kteří dospívají k velké šíři závěrů a snaží se pochopit význam a identitu tohoto muže, jako jsme tomu svědky během Ježíšova pozemského pobytu.

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

… potřebujete Al-Masiho, aby byl výhradně křesťanem. Zeptejte se sami sebe, je Ježíš Kristus výhradně křesťanem? A všichni, kdo tvrdí, že jsou křesťané, skutečně následují Ježíše, pokud s tím má imitování cokoliv společného? A co Žid? Ježíš byl praktikujícím Židem a téměř všichni jeho následovníci první generace byli Židé, kteří ho vnímali jako zaslíbení dané Abrahamovi. Urazilo by vás, kdyby i muslimové uznali Ježíše za Mesiáše (jak jej tak mnozí chápou)? Byl by Ježíš více zaměřen na budování zdí mezi křesťany, Židy a muslimy… nebo by zničil tyto nábožensky vynucené zdi láskou a radikální mírotvorbou?

Líbí se mi, jak Al-Masih čelí a překračuje nábožensko-sektářské rozdělení a vyzývá všechny, aby se zaměřili na víru v Boha a lásku k bližnímu.

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

… potřebujete Al-Masiho, který si osvojuje vaše náboženské formy. Kdokoli objeví Al-Masiho, ať už křesťané, Židé nebo muslimové, je snaha jej natlačit do svých vlastních aktivit a do konkrétních náboženských forem. Jejich horlivá snaha o vytvoření formy kolem něj se stala fanatickou, směšnou a dokonce násilnou. Tím, že překoná tyto formy, urazí některé z jeho nejnadšenějších učedníků a ti ho opustí.

Líbí se mi, jak děj odráží Ježíšův odpor vůči tlaku na konkrétní formu judaismu a připomíná mi to, jak Ježíš řekl ženě u studny (Jan 4), že přichází hodina, kdy se nebudeme klanět Otci ani na svatých horách ani v Jeruzalémě. Jeho otec chce věřící, kteří k němu přicházejí v duchu a v pravdě.

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

…usilujete o to, aby Al-Masih byl politicky na vaší straně. Mesiáš může znít urážlivě, když káže ve Washingtonu D.C. a zpochybňuje nespravedlnosti ušlapávající svobodu, které jsou plodem amerického nacionalismu a globalizovaného militarismu. Jak mi řekl můj přítel Matt Atkins, „Al Masihovo volání po míru bylo vnímáno jako válečný akt proti těm, kteří to nemohli slyšet. “Čas na válku je u konce!” Přesto se ti, kdo jsou válečnými štváči, budou snažit zabít ty, kteří volají po míru.

“Připomíná mi to pátou kapitolu z knihy Jozue, kde se Jozue setkává s velitelem Hospodinova zástupu (tj. kristofanie = zjevení Krista) a oslovil jej: „Patříš k nám, nebo k našim nepřátelům?“ Pán odpověděl: „Nikoliv“ a Joshua následně v úctě padá tváří k zemi. Poučení z knihy Jozue je toto: „Ano, jsem s vámi a ne, nejsem na vaší straně. “Nebo jak říká Al-Masih, když čelí stejné otázce: „ Chodím se všemi lidmi. “

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

… potřebujete Al-Masiha k ospravedlnění msty a násilí. Al-Masih se za celý seriál dotkne střelné zbraně pouze jednou (a není to na škodu). Nakonec vyzve politického vůdce, aby se vzdal veškeré vojenské síly a stáhl své armády z určitého konfliktu (ve skutečnosti z globálního).

Mesiáš od Netflixu nám představuje silný myšlenkový experiment. Pokud by jste byli například prezidentem Spojených států nebo Ruské federace, co kdyby sám Ježíš přišel do vaší kanceláře na oficiální návštěvu … a co kdybyste nejen věřili, že to byl skutečně Ježíš a byli by jste upřímnými a oddanými věřícími v Ježíše (jak tvrdí oba prezidenti) … a co když vám Ježíš řekne, že Bůh chce, abyste odstoupili? Co by jste dělali?

Velmi se mi líbilo, jak si seriál hrál s touto možností jakožto se skutečným a aktuálním dilematem k zamyšlení … stejně jako prorok Izaiáš, Ježíš Kristus a apoštol Pavel. „Král králů“ a „Princ míru“ musí nakonec znamenat něco v každém národě, který se nazývá „křesťanským“.

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

…očekáváte, že Al Masih bude bílý. První celovečerní film představující skutečného židovského herce byla Chatrč (Wm. Paul Young). Je až neuvěřitelné, že několik křesťanů poslalo producentovi stížnosti, že muž hrající Ježíše byl také Žid (z Tel Avivu)… a co je horší, myslím, že dokonce poukázali na to, že nebyl bílý!

Zápletka v Mesiáši uvádí, že se hlavní hrdina narodil v Íránu… ale je zároveň zběhlý v arabštině, hebrejštině a angličtině (nebo alespoň na úrovni Texasana). Je to určitě člověk jiné barvy kůže. Navíc herec Mehdi Debhi, který hraje hlavní roli, se sice narodil v Belgii, ale má tuniské předky. Na IMDb.com je označen jako muslim.

Někteří to mohou považovat za urážlivé, ale mějte na paměti, že původní Ježíšovi učedníci byli jednoznačně lidé jiné barvy kůže. Takže se mi velmi líbil výběr obsazení. Mimoto si dovoluji podotknout, že z hlediska věku je také mileniál.

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

… potřebujete, aby Al-Masih nenáviděl lidi, které nenávidíte vy. Levicoví, či pravicoví aktivisté mohou být znechucení, že se náš protagonista nezapojuje do kulturních válek modlářského spektra. Zamýšlí je spálit – a ne donucením nebo tolerancí, ale prostřednictvím urážlivého prohlášení. “Následuj mě.”

V této roli zjišťujeme, že miluje všechny ty lidi, které tak rádi nenávidíme, ať už jsou to agenti CIA, izraelští vyšetřovatelé, islámští imámové, hippies New Age nebo dokonce Jižní baptisté. Natáhne se k sebevražednému dospívajícímu, dítěti s rakovinou, dokonce ke spiklenecké prostitutce. Velmi se podobná Ježíši. Líbí se mi, že jsem po shlédnutí byl nucen podrobit kritice své vnímání Ježíše.

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

… potřebujete Al-Masiha k tomu, aby vše napravil a uzdravil všechny lidi na světě. Série zobrazuje postavy, které jsou rozčarovány, když je jejich předpokládaný Mesiáš nechá padnout. Když některé zachrání, ale ne jiné. Když se mu nepodaří napravit věci nebo prokazovat lidem dobrotu. Proč se toho člověka nedotýká? Proč se chová jako spasitel a pak nechává práci napůl hotovou? Proč nevyužívá všechny ty síly dané Bohem? Proč sedí stranou, zatímco lidé zápasí a trpí?

Osobně jsem si občas uvědomil, že Al-Masihova lhostejnost je nelítostná a zklamáním, pokud je Kristus evangelií naší skutečnou oporou autentického mesiášství. Ale nezapomeňte, je to Netflix a my pořád přemýšlíme, jestli to nakonec není falešný Kristus.

Co je na tomto zobrazení tak skvělé, je to, že vyvolává skutečnou otázku, kterou se všichni (alespoň niterně) ptáme na Boží zjevnou lhostejnost ve světě prostoupeném utrpením, nemocí a naprostým zlem. Proč to Bůh dopouští? To je důležité téma na meditaci, kterou nevyřeší sprostost apologetů. Alespoň to Netflix věděl.

Možná se vám Mesiáš nebude líbit, pokud…

Existuje spousta důvodů, proč se vám film nemusí líbit. Právě jsem uvedl jen devět z nich. To nejnaléhavější na výše uvedených kritikách seriálu je to, že to mohou být stejné důvody, proč by mohli náboženští a političtí ideologové, zejména křesťané, Ježíše odmítnout a vyloučit jej ze svých systémů. Nyní žijeme v době, kdy velká skupina těch, kteří se nazývají „křesťany“, úmyslně odmítá Ježíšovu cestu a jeho křížové volání k lásce, míru a odpuštění. V tenké lince Ježíšova rozhovoru našlo křesťanství Kristovo poselství („Já jsem poselství“ říká Al-Masih), kterého je buď příliš mnoho nebo příliš málo, je příliš naivní nebo příliš nebezpečné, příliš shovívavé nebo příliš tolerantní, nebo jen příliš “Ježíšovské.”

Nový zákon nazývá toto odpadnutím. Kacířství je, když uděláte teologickou chybu ohledně Kristovy podstaty. Možná Netflix ohledně Mesiáše dělá takové chyby. Je to odpustitelné, zejména proto, že se nejedná o pokus o páté evangelium nebo nové vyznání o našem Pánu Ježíši Kristu. Je to čistě příběh.

Odpadlictví je další věc. Je to úmyslné odmítnutí Ježíše těmi, kteří jej kdysi znali. Může se to stát ve větším, či menším měřítku. Geniální na Mesiáši je, že identifikuje oba dva typy. Když je člověk, který potkal Krista tak uražen, že se odvrací, je to odpadlictví. Ale ve větším měřítku se celé hnutí může stát odpadlíkem tím, že vyloučí Ježíše, když si vymění svou cestu (napsanou červenými písmeny) za novou sadu tvrzení. A je pravda, že v dnešní době existuje tolik konkurenčních evangelií.

Celá série udeřila hřebíček na hlavičku, když se hlavní světová náboženství opět podílejí na řízení mezinárodních šarvátek a zuřivě akcelerují příchod soudného dne. Prostřednictvím děje slyším skutečného Krista, který se nás jasně ptá: “Budeš věrně následovat mou cestu, nebo mě odsoudíš, aby jsi se připojil k těm mnoha postavám v evangeliích, v sérii z Netflixu a dnešnímu světu, který se spikl proti tomu, aby se zbavil sebe a svých náboženství nést svůj kříž, který jsem vám přikázal nést?”

Autor: BRAD JERSAK

Sdílej tento příspěvek
Vyhledávání událostí
Reklama