100 dní plného odmítnutí a 5 lekcí od Jia Jianga

Slyšet slovíčko NE, je někdy těžké. Obzvlášť pro naše dobré nápady, návrhy nebo když jsme pro něco zapálení. Necháváme se někdy až příliš definovat názorem druhého člověka, od kterého chceme slyšet, co si o tom myslí. Odpověď ne, nás někdy opravdu položí. Jak můžeme nejen překročit bolest z odmítnutí, ale přijmout i dary, které nám odmítnutí poskytuje?

Dnes úspěšný podnikatel a řečník Jia Jiang, se rozhodl tomuto strachu z odmítnutí čelit. V nedávném rozhovoru TED sdílel, proč se nakonec odvážil čelit jeho strachu a jak tato cesta otevřela více příležitostí, než si kdy dokázal představit. Jiang se zavázal, že se 100 dnů, bude vystavovat situacím, kdy mu lidé budou říkat „ne“, a tím pádem se zbaví citlivosti vůči bolesti, kterou „ne“ může způsobit.

Vymyslel si tedy seznam požadavků, které bude od lidí žádat. Požadavky byly opravdu náročné a bizarní. Od vytvoření olympijských kruhů z koblih v koblihárně až po zasazení květin v zahradě člověka, kterého vůbec neznal. Cestou ho překvapilo, jak někteří lidé, opravdu s něčím souhlasili. Například zmíněný požadavek v koblihárně na vytvoření olympijských kruhů, se stalo internetovou senzací, kvůli ochotě jedné z obsluhujících. Své zážitky se rozhodl natáčet a video můžete vidět zde.

Zde je přehled pár nejdůležitějších lekcí, které se Jiang naučil ze 100 dní odmítnutí.

1: Často můžeme NE změnit na ANO Jiang zjistil, že lidé často říkají Ne, protože nemají dostatek informací, nebo proto, že se cítí ohroženi, pokud řeknou Ano. Nejlepším způsobem, jak změnit jejich ne na ano, je často otázka „proč.“

Když se zeptáme „proč“, dáváme dotyčné osobě příležitost to vysvětlit a více se podělit o to, o čem je naše žádost, což je uvádí do nepohodlné situace.

„Zažil jsem to s dlouholetým zákazníkem, který zpočátku řekl, že spolupracovat nebude. Věděl jsem, že se mnou spolupracovat chce, ale něco ho brzdilo. Trpělivostí a tím, že jsem mu dal příležitost sdílet své námitky, jsem mohl rozptýlit jeho váhání a nahradit strach důvěrou.“

Často se „Ne“ používá jako ochranné opatření, když někdo nemá všechny informace, které potřebuje k tomu aby souhlasil.

2. Empatie je skvělý nástroj k odstranění bariér Když Jiang zpočátku požádal Starbucks, jestli zde může pracovat jako vítač lidí u vchodu, setkal se s překvapením a skepticismem. Jakmile si toho všiml, vžil se do manažera a řekl: „Je to divné?.“ Najednou byli na stejné vlně. „Jo, je to divné,“ řekl.

Nakonec svolil a zjistil, že Jiang vlastně není na škodu. Získal si jeho důvěru.

3. Vytrvalost často mění Ne na Ano. Jiang vždy chtěl učit. Přesvědčil se však, že toho nikdy nebude schopen, protože nebyl certifikovaným učitelem a s výukou neměl žádné zkušenosti.

Sebral odvahu oslovit profesora na Universitě v Texasu a několikrát byl odmítnut. Zůstal však vytrvalý a profesor ho po nějaké době opravdu zaměstnal.

Jiang si tedy svůj životní sen splnil jednoduše tak, že se nebál víckrát zeptat.

4. Nedefinuje vás odmítnutí, ale vaše reakce. Během svého experimentu, když už byl více imunní vůči odmítnutí, se Jiang dozvěděl, že bolest nezpůsobuje zkušenost s odmítnutím. Spíše to byl způsob, jak se s ním ztotožnil.

Všichni vůdci jako Martin Luther King Jr., Nelson Mandela a Gándhí měli schopnost vidět větší perspektivu svých záměrů nad odmítnutím, které zažili. Nedovolili tedy skeptikům snížit jejich vlastní víru nebo cíle.

5. Využijte odmítnutí k vašemu odhodlání uspět. Steve Jobs byl vyhozen z vlastní společnosti. Vyhodila ho jeho vlastní rada. Motivovalo ho to k vybudování větší společnosti než byl tehdy Apple a nakonec se vrátil a získal ji zpět. Odmítnutí může být jedním z našich největších darů, pokud jsme pro něj otevřeni.

Zdroj: Marissa Levin/ Successful Culture

Sdílej tento příspěvek
Vyhledávání událostí
Reklama