Pod ochranou Najvyššieho | Mocnejší je Pán 3

🙏 Mocnejší je Pán nad každú okolnosť, každý strach a neistotu. On je víťaz!

🔴 Vstúp do živého vysielania modlitieb a chvál spolu s kapelou ESPÉ!

🙌 Na tomto vysielaní vám zároveň predstavíme niečo špeciálne!

👉 Pozvi aj priateľov do tejto udalosti.

📖 Ž 91: “Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: “Ty si moje útočište a pevnosť moja: v tebe mám dôveru, Bože môj.

Zdroj: https://facebook.com/events/380845439625666.

Zanechat Komentář

Podrobnosti události